laryngolog-kielce.eu

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie zachowawcze.

Pierwsza wizyta

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Konsultacja laryngologiczna nie wymaga od chorego intensywnych przygotowań, ważne jest aby pacjent przygotował się z pod kątem dolegliwości jakie mu towarzyszą.
Każda wizyta u lekarza może wiązać się ze stresem, jeśli możesz spisz na kartce problemy , które chciałbyś omówić na wizycie, ważny jest czas trwania dolegliwości, sytuacje które je nasilają, sytuacje w których dolegliwości ustępują. Leki dotychczas przyjmowane z powodu dolegliwości z którymi chory się zgłasza.
Na życzenie pacjenta, w trakcie konsultacji / badania na każdym etapie może być obecna osoba bliska.

Pamiętaj, aby zabrać ze sobą:
– listę leków przyjmowanych przewlekle,
– wyniki badań diagnostycznych wykonanych do tej pory,
– karty informacyjne leczenia szpitalnego.