laryngolog-kielce.eu

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie zachowawcze.

Nagła głuchota

Nagła głuchota

Nagłą głuchotą nazywa się nagły niedosłuch odbiorczy – ubytek słuchu narastający nie dłużej niż 72h. W badaniach ( audiometria tonalna ) dotyczy ubytku min. 30dB dla conajmniej 3 kolejnych częstotliwości. Zazwyczaj ma charakter jednostronny. 
Nagłej głuchocie mogą towarzyszyć szumy uszne, uczucie pełności w uchu oraz bóle głowy. Każde pogorszenie słuchu wymaga konsultacji laryngologicznej , ponieważ większość przyczyn można ustalić na podstawie badania laryngologicznego, a następnie zaproponować strategię leczenia.